Aspectos Legales

Aquest lloc web ha estat creat amb caràcter informatiu. El fet d’accedir a aquest lloc web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. Titularitat del lloc web

El nom de domini, adp.cat, està registrat a favor l’ADP – Associació de Dissenyadors Professionals, NIF G08764235, Av. Diagonal, 508, 3-4, 08006 Barcelona, amb adreça postal: Apartat de Correus núm. 12151, 08080 Barcelona; i adreça de correu electrònic: adp (arroba) adp.cat.

2. Propietat intel·lectual del web

Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web, logotips, marques, noms comercials, continguts, productes i serveis, són titularitat de l’Associació de Dissenyadors Professionals. Per tant queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa del titular dels continguts.

Igualment, tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en aquest web estan protegits per llei. Les referències a marques comercials o marques registrades o signes distintius, ja siguin de la nostra titularitat o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el nostre consentiment o els seus legítims propietaris. En cap moment, l’accés o ús de la pàgina web o dels seus continguts, confereix a l’usuari dret algun sobre les marques, logotips, i signes distintius en ell inclosos protegits per Llei.

3. Contingut del web i enllaços

L’usuari accedeix voluntàriament a aquest lloc web. L’accés i navegació en aquest lloc web implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre ADP i l’usuari. A l’ADP no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda a les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina web adp.cat. La presència d’aquests enllaços en el lloc web tenen una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en el lloc web de destí. En cas que l’ADP tingui coneixement efectiu que l’activitat o la informació a què es remet des de aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o lesionés béns o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent ala més aviat possible.

4. Intercanvi o difusió d’informació

L’ADP declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web.

5. Actualització i modificació de la pàgina web

L’ADP es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web, i la configuració o presentació de la mateixa en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir responsabilitat alguna per això.

6. Indicacions sobre aspectes tècnics

L’ADP no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet, així com de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’ADP. Tampoc ens responsabilitzem del mal ús que pugui fer d’aquest lloc web. Des l’ADP no garantim l’absència de virus o altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquest lloc web o de llocs web de tercers, pel que no ens responsabilitzem de els perjudicis que es poguessin produir per aquestes causes. També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de fonts alienes a nosaltres.

7. Tractament de dades de l’usuari

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ADP, informa que les dades personals li facilitin a través de la pàgina web, seran incloses en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat d’Associació de Dissenyadors Professionals. La finalitat d’aquest fitxer és facilitar la gestió de la relació comercial o informativa establerta en cada cas i enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients i usuaris. L’ADP garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-les i adoptar totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre nuestrosclientes o usuaris no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers; els quals podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça postal (Apartat de correus 12.151, 08006 Barcelona) o la de correu electrònic.

8. Ús de Cookies

L’ADP podrà utilitzar en el seu website les denominades “cookies”, o dades que permeten que pugui treballar sota un perfil constant i sense pèrdua d’informació, útils per a l’emmagatzematge temporal de dades de l’usuari durant la navegació per tal de mantenir la seva sessió, conservant els mateixos durant el temps que dura la navegació per part de l’usuari.
L’usuari queda informat que l’ADP utilitza cookies pròpies o de tercers per millorar el servei i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències i si continua navegant considerem que accepta el seu ús.

9. Legislació i jurisdicció aplicables

Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients i usuaris, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en aquesta web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola. Qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés o la utilització d’aquest website se sotmet a l’exclusiva jurisdicció dels tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya). L’usuari accepta aquest sotmetiment en cas d’accés a la pàgina web.