Reunió del Patronat de la Fundació BCD

Vàrem assitir a la reunió anual del patronat del BCD, Barcelona Centre de Disseny, que va realitzar-se el passat 18 de juny al Museu del Disseny de Barcelona.

Van presentar els resultats de comptes del 2014 i la previssió pel 2015.
També van fer un resum de les activitats més destacades de l’exercici anterior i ens van lliurar la memòria d’activitats, que podeu veure aquí:
http://www.bcd.es/site/unitFiles/5780/Mem%C3%B2ria_Memoria_BCD_2014.pdf

 

D’aquest acte volem destacat el programa d’activitats previst pel 2015,
que va presentar la directora, Isabel Roig, a grans trets:

 • Centre d’Integració de Valor (divulgació, captació i implementació) -en 2ª fase-
 • Barcelona transgressive designers (visita Singapur – maig 2015)
 • Club d’Empreses del BCD, segueix en creixement.
 • Barcelona Design Festival 2015: BDW + FadFEST
  • Pedagogia del disseny
  • Design Tech
 • Economia circular + design (consulta publica / Ecodesign)
 • Mercat de Idees de Disseny 2015 – MID
  • Finançament (LaCaixa+ENISA = circulant + inversió)
 • Marca (Inspired in Barcelona)
  • Marca registrada per BCD
  • Per a productes i serveis
  • Llicencia sota reglament ús
 • Hong Kong Design Week 2015
  • Barcelona ciutat convidada
  • Pavelló Barcelona
  • 12 estudis convidats + 4
 • Mapping del sector del disseny
 • Manual Barcelona (projecte €Design) la mesura del disseny
  • Comissió EU -> OCDE-Eurostat
 • Concurs Jump the Gap (Roca)
 • Design Tour
  • Reedició i actualització app.