Pacto por el diseño

Davant la greu crisi econòmica actual, sis organitzacions de sector de el disseny espanyol (READ – Red Española de Asociaciones de Diseño; FAD – Fomento de las Artes y del Diseño; BcD – Barcelona centro de Diseño; FMRE – Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), con su Red de Diseño al frente; CADI – Centro Aragonés de Diseño Industrial, y València Capital Mundial del Diseño 2022) impulsan un «Pacto por el Diseño» amb l’objectiu d’aconseguir la major cohesió possible per a la implementació d’una «Estratègia Nacional de disseny» que atorgui a el disseny un paper rellevant en la transformació econòmica, social i mediambiental que està demandant nostre país.

Va ser en el context de confinament i crisi sanitària en el qual es trobava Espanya a la primavera 2020, quan vam decidir sumar forces i crear un grup de treball, anomenat «La Multilateral del Diseño», per posar-nos al servei de la recuperació. La implementació de la «Proposición no de Ley para el desarrollo de una Estrategia Nacional de Diseño» que el 2018 va concitar el consens de tots els grups polítics, però que encara segueix pendent, es va evidenciar, en aquestes circumstàncies, com més necessària i urgent que mai.

«La Multilateral» ha intercanviat correspondència amb Presidència de Govern i mantingut reunions amb ministeris, grups polítics i agents privats.

I ara ha posat en marxa aquest «Pacto por el Diseño» per demanar el major nombre possible d’adhesions de persones i organitzacions afectades pel disseny: professionals i empreses que ofereixen serveis de disseny o que els utilitzen de manera estratègica, associacions i col·legis professionals , clústers i associacions empresarials, plataformes tecnològiques, centres tecnològics i de recerca, universitats i escoles, agències i entitats de promoció, tant públiques com privades.

___
L’ADP ja s’ha adherit al pacte i diversos dels seus membres.
Endavant, suma’t!

Mas info a: pactoporeldiseno.es