La internacionalització d’empreses que ofereixen serveis de Disseny

A mitjans de juliol de 2009, des del BCD (Barcelona Centre de Disseny) es va demanar el suport de l’ADP per a difondre entre tots els seus socis un qüestionari dedicat a analitzar els interessos, necessitats i/o mancances dels professionals i les empreses de disseny par a decidir quines actuacions realitzar cara a promocionar la marca Barcelona Disseny.

Barcelona 2010
Descarregar estudi (PDF).