Renovem el conveni amb Pellisé Advocats

Us informem que hem renovat el conveni amb un dels nostres col·laboradors històrics (des de fa 25 anys), el despatx d’advocats Pellisé, especialistes en Propietat industrial i intel·lectual, Contractes mercantils i Societats.
Els membres de l’ADP poden gaudir d’assessorament telefònic gratuït i primera visita sense cost, amés de preus especials en els seus serveis.

Us recordem que us poden assessorar en:

 1. Propietat industrial i intel·lectual
  1. Dissenys, en les diferents modalitats de protecció.
  2. Drets d’autor i altres modalitats de la propietat intel·lectual.
  3. Marques i altres signes distintius, inclosos noms comercials i noms de domini.
  4. Patents i models d’utilitat.
  5. Competència deslleial i publicitat.
  6. Protecció de dades personals.
 2. Contractes
  1. Contractes de llicència
  2. Transferència de tecnologia
  3. Franquícies
  4. Distribució comercial
  5. Revisió o redacció de clàusules contractuals amb transcendència civil i processal
 3. Societari
  1. Constitució, transformació i dissolució / liquidació de societats.
  2. Preparació de les juntes d’accionistes i de les reunions del consell d’administració.
  3. Assumpció del càrrec de lletrat assessor i Secretari no Conseller.
  4. Redacció de les pertinents actes i certificats i, quan correspongui, preparació i assistència per a la seva elevació a escriptura pública i inscripció en el Registre Mercantil.
  5. Seguiment de la vigència de càrrecs i poders.
  6. Assistència i assessorament en la redacció i signatura de contractes en l’àmbit mercantil.
  7. Pactes parasocials
  8. Protocols familiars
  9. Resolució de consultes sobre aquestes matèries que puguin plantejar-se per la Companyia en el desenvolupament de la seva activitat empresarial.
  10. Corporate compliance o prevenció de responsabilitat penal corporativa