Assemblea de socis i Sopar d’Estiu 2011

La Junta Directiva de l’ADP ha convocat l’Assemblea Ordinària de socis per al proper divendres 10 de juny. En aquesta ocasió s’ha acordat celebrar de manera conjunta l’Assemblea i el tradicional sopar d’estiu. El lloc escollit per a l’esdeveniment és l’Espai Plaça Mireia, situat a Esplugues del Llobregat (vegeu el plànol AQUÍ)

Tal com indiquen els Estatuts de l’Associació, l’Assemblea es desenvoluparà seguint el següent ordre del dia:

1. Benvinguda de la President
2. Aprovació, si procedeix, de l’acta de l’anterior Assemblea General Ordinària (ACTA)
3. Valoració i presentació de la Memòria de l’any anterior: aprovació si procedeix.
4. Estat de comptes.
5. Pressupost i projectes de l’any en curs: presentació i aprovació si procedeix.
6. Precs i preguntes.

Seguidament se servirà el sopar, on es comentarà de manera informal els temes tractats a l’Assemblea i, especialment, les activitats a desenvolupar durant l’any en curs, a més d’altres aspectes sobre l’Associació i el Disseny que puguin resultar d’interès.

Us hi esperem! Recordem que cal confirmar l’assistència abans del dia 7 de juny de 2011!