Código Deontológico del Diseño

Com ja vàrem anunciar el Código Deontológico del Diseño va ser aprovat per unanimitat a l’última Assemblea General de READ (Red Española de Asociaciones de Diseño); i ja està disponible per consultar i difundir.

Redactat pel professor, filòsof i dissenyador Toni Mañach-Moreno (ESDi-URL/ ULL), aquest codi és fruit d’un procés de treball col·laboratiu en què des del 2014 hi han participat 54 professionals relacionats amb el disseny.

“Els codis deontològics són un catàleg de coses ben fetes i mal fetes al llarg de la història que s’escriuen per intentar regular-les. Estem davant d’un codi que no s’acaba aquí, això és un principi, un camí no estàtic que cal anar renovant perquè la societat tampoc no és estàtica. És una eina molt important, i fer aquest treball en grup ha estat brutal”
Toni Mañach

Estructura clara i llenguatge senzill
El Codi deontològic del Disseny s’estructura en quatre blocs ben diferenciats en què en un llenguatge proper se’n descriuen les funcions, els valors que l’han inspirat, els nivells en què s’engloben els 52 articles que el formen.

Les trobades participatives del grup de treball ‘Bones Pràctiques’ han estat fonamentals, per definir els valors que inspiren la pràctica professional. D’aquest debat neixen els sis capítols que regeixen aquest codi:

  1. Sostenibilitat: per conservar el medi ambient,
  2. Crítica: per construir un futur millor,
  3. Compromís: una qüestió d’actitud,
  4. Respecte: que prové de la vida quotidiana,
  5. Creativitat: per construir un futur millor, i
  6. Resiliència: per afrontar situacions límit;

i els seus tres nivells, que van des dels principis generals de les ètiques aplicades fins a les regles concretes de la pràctica professional del disseny.

L’aspiració del Codi Deontològic del Disseny és que sigui una eina per intentar fer d’aquesta professió un món millor.

Ja pots consultar el Código Deontológico del Diseño .