Anàlisi COVID-19 al sector cultural

La crisi del Covid-19 ha suposat un gran impacte sobre l’ecosistema productiu cultural a Espanya, ja de per si amenaçat per la precarietat estructural i els models dominants de globalització financera i digitalització productiva.

En aquest context, la publicació de l’Equip d’investigació ECONCULT de l’Universitat de València (Dir. Raúl Abeledo Sanchis) analitza l’impacte a curt i mig termini del Covid-19 sobre els agents i organitzacions culturals a Espanya, les diferents estratègies d’adaptació desenvolupades, així com la valoració de el paper exercit per les ajudes públiques i les propostes que es plantegen des del propi sector per superar aquesta crisi.

La font d’informació principal han estat les gairebé 800 respostes d’agents culturals de tot Espanya al qüestionari telemàtic distribuït entre els mesos d’abril i maig de 2020.

Veure informe (fitxer PDF en castellà)