Afiliació i Quotes


A. Socis PROTECTORS

L’ADP compta amb un grup d’associats que realitzen una aportació econòmica superior a la que els hi correspondria per la seva afiliació i que, per tant, col·laboren de forma molt especial en el desenvolupament de les activitats que l’associació duu a terme i intervenen de forma totalment activa en iniciatives encaminades a la promoció cultural i professional del disseny.

Pertànyer a l’ADP com a protector, els hi proporciona un augment de prestigi de la seva imatge, així com un canal de divulgació dirigit tant al món del disseny com a les empreses i entitats que operen en aquest entorn.

Com a contraprestació per aquesta col·laboració especial, a més de poder gaudir de tots els serveis de l’ADP, els socis protectors tenen una sèrie d’avantatges específics que es concreten en:

 • Inserció del logo de l’empresa en totes les publicacions, newsletters i qualsevol altre suport promocional de l’ADP.
 • Publicació del logo de l’empresa de forma destacada dins del web de l’ADP amb un link directe a la seva pàgina web.
 • Cessió d’una plana promocional a la Memòria d’Activitats de l’ADP (edició anual).
 • Compromís per part de l’ADP de publicitar, dins dels propis associats i entitats afins, el suport de l’empresa a l’entitat.
 • Possibilitat de donar a conèixer les novetats de l’empresa associada dins del nostre col·lectiu mitjançant els nostres comunicats.

C. Socis ESTUDIS o D. Socis PROFESSIONALS

Per a professionals de qualsevol de les disciplines de disseny: gràfic, interior, producte, comunicació visual o de l’entorn, pedagogia, “management design”,…

Els nostres estatuts i la reglamentació de BEDA (Bureau of European Designers Associations) ens obliguen a sol·licitar uns requisits mínims per fromar part de l’ADP. Envia’ns la teva sol·licitud i ens posarem en contacte el més aviat possible.

L’afiliació pot realitzar-se com a soci individual (Professional) o com a estudi de disseny (Estudi). Aquesta última opció es destina als cassos en que dos o més dissenyadors d’un mateix estudi desitgen tramitar la seva alta a l’ADP.

 

a. Amb experiència professional superior a 5 anys

Per tramitar la seva afiliació hauran de presentar un currículum i un portfoli representatiu de la seva obra.
En el cas de ser assalariat, juntament amb el dossier hauran d’adjuntar un certificat del titular de l’estudi autentificant la seva participació en l’obra presentada.

 

b. Amb experiència professional inferior a 5 anys

Per tramitar la seva afiliació només cal presentar la titulació acadèmica pertinent demostrant un període inferior a 5 anys des de la finalització de la seva formació.
Si l’experiència és inferior a 2 anys, haurà de formar part dels E. Socis JOVES PROFESSIONALS / ESTUDIANTS.

B. Socis EMPRESES / INSTITUCIONS

L’ADP convida a participar a aquelles empreses i institucions vinculades directament al món del disseny i que entenen la seva aplicació com un factor d’innovació i millora de la qualitat global dels productes i serveis.

Amb la seva afiliació, per tant, col·laboren amb l’ADP en la tasca didàctica d’explicar a la societat i al món empresarial el valor que el disseny pot aportar com a motor econòmic i com a clau de competitivitat i productivitat.

Les empreses associades poden beneficiar-se de tots els serveis de l’ADP.

E. Socis JOVES PROFESSIONALS / ESTUDIANTS

Poden formar part d’aquesta categoria els professionals recentment titulats i tots els estudiants de disseny de l’últim curs que acreditin la seva matriculació.

Els interessats podran romandre en aquesta categoria fins a dos anys després d’haver finalitzat els estudis.

Per tramitar la seva alta hauran de presentar un catàleg de productes o serveis oferts.

F. Socis AMICS

Categoria adreçada a totes aquelles persones no professionalment lligades al disseny però interessades en aquest món i que es vulguin afegir a les activitats diverses que organitza la nostra associació.
També acull a tots aquells qui, després d’una llarga trajectòria com a socis, i desitgin seguir en relació amb l’ADP, malgrat que per raons com edat, llunyania geogràfica o altres, no puguin o no vulguin mantenir la seva condició de soci professional.

G. Socis HONORÍFICS

Membres que per la seva trajectòria i reconeixement professional o social son escollits per l’ADP per formar part dels membres d’honor de forma permanent.

El soci honorífic no te quotes.

Quotes

Vols formar part de l’ADP? Fes-te soci ara!

  • A. Socis Protectors

  • 72€/mes

   • Empresa / Estudi / Professional
   • Per a 1 o més membres
   • Tots els serveis de l’ADP
  • Protectors
  • B. Socis Empreses / Institucions

  • 48€/mes

   • Empresa/Institució
   • Per a 1 entitat
   • Tots els serveis de l’ADP
  • Empreses / Institucions
  • C. Socis Estudis

  • 27€/mes

   • Estudi de disseny
   • Per a 2 o més membres
   • Tots els serveis de l’ADP
  • Estudis
  • D. Socis Professionals

  • 20€/mes

   • Professional de disseny
   • Per a 1 membre
   • Tots els serveis de l’ADP
  • Professional
  • E. Socis Joves / Estudiants

  • 5€/mes

   • Professional (>2 anys) o Estudiant
   • Per a 1 membre
   • Alguns serveis de l’ADP
  • Joves / Estudiants
  • F. Socis Amics

  • 5€/mes

   • Indiferent
   • Per a 1 membre
   • Alguns serveis de l’ADP
  • Amics
  • G. Socis Honorífics

  • 0€/mes

   • Professional
   • Per a 1 membre
   • Alguns serveis de l’ADP
  • Honorífics

Preus nets, com a associació no tenim càrrega d’IVA