ADP, L’Associació dels Dissenyadors Professionals

Som una entitat pluridisciplinar de dissenyadors

L’ADP és una associació d’àmbit estatal sense ànim de lucre, que neix a Barcelona l’any 1978. Està integrada per dissenyadors gràfics, industrials, d’interiors, empreses, institucions i estudiants interessats en interrelacionar-se i col·laborar per defensar els interessos dels professionals del disseny.

L’ADP promou el valor cultural i professional del disseny, pretén incentivar l’ús quotidià en el sector empresarial amb professionalitat.


 

Objectius:

Interessos

Defensa dels interessos professionals dels dissenyadors.

Qualitat

Difusió de pràctiques de rigor i de qualitat professional.

Empresa

Promoció de l’activitat del disseny al món empresarial.

Difusió

Difusió i dignificació de la professió a nivell empresarial, institucional i social.

Contactes

Potenciar les trobades amb els socis a través d’activitats de caire professional i festiu.

Assessorament

Assessorament a empreses i dissenyadors en aspectes relacionats amb l'exercici professional del disseny.

 

Vols formar part de l’ADP? Afiliació.

Veure Estatuts ADP (PDF).

Els nostres Serveis

Defensem els interessos dels professionals del sector del disseny

Els serveis que ofereix l’ADP als associats abasten les àrees de la informació, la promoció, l’assessorament, l’intercanvi professional, les relacions institucionals i les internacionals. Alguns d’aquests serveis també se’n beneficien les institucions, les empreses i el col·lectiu general dels professionals del disseny.

Relacions

A l’ADP promovem la relació entre els socis, per establir contactes, sinergies i compartir coneixements, mitjançant trobades regulars, conferències, sopars i esdeveniments. Amés tenim acords i mantenim contacte actiu amb tots els estaments públics i privats del sector.

Informació

A la nostra web, les xarxes socials i amb comunicats regulars mantenim informat a l’associat de tots els aconteixements relacionats amb el sector: premis, exposicions, cursos, fires, etc. Mira les Novetats

Promoció

Promocionem els nostres associats, amb l'objectiu de donar a conèixer els projectes i serveis dels associats a través de diversos canals: exposicions, publicacions impreses, web i xarxes socials, assistència a Fires, etc. Qui som? / Novetats del Socis

Convenis i Col·laboracions

Els membres de l’ADP disposen d’un carnet de soci que els permet obtenir descomptes i tractes preferencials en diverses empreses i entitats amb les que tenim acords i convenis, descobreix-los.

Clúster Disseny (Club d’Empreses BCD)

Els membres de l’ADP tenen preus especials per formar part del Clúster Disseny (abans Club d’Empreses BCD), enfocat al creixement empresarial, l’emprenedoria creativa, la promoció i la internacionalització.
Oferta: Socis Professionals: 200€/any (enlloc de 250€) i Socis Empreses: 400€/any (enlloc de 450€).

Coneixement

L’ADP organitza trobades entre els socis per a debatre temes relatius a la problemàtica professional, sectorial i relatiu al desenvolupament empresarial. Normalment un especialista en el tema actúa com a ponent i ens assessora en temes d’interès. D’altre banda donem suport, informació i contactes en relació al desenvolupament professional, tant a estudiants com professionals en actiu.

Assessorament Fiscal i Jurídic

Els socis de l'ADP disposen de la col·laboració d’una gestoria i un gabinet d’advocats per tal de resoldre dubtes sobre els aspectes comptables i fiscals així com de propietat intel·lectual i industrial, contractació, etc. relacionats amb la nostra professió.

Assessorament Premis i Concursos

ADP ofereix a les empreses i a les institucions interessades, informació sobre la normativa d’ICSID, ICOGRADA i IFI en relació a la convocatòria de premis i concursos i alhora participa, si cal, com a jurat en diversos d’aquests certàmens. També, des de l’ADP, es controla i denuncien les convocatòries de concursos no remunerats, poc valorats o que no respecten la propietat intel·lectual dels participants.

Realització de peritatges

ADP disposem d’una selecció de dissenyadors capacitats per a realitzar informes pericials en casos de litigi per còpia de dissenys. La professionalitat demostrada fa que tant organismes judicials com empreses i dissenyadors individuals s’adrecin a l’ADP per a sol·licitar la seva col·laboració en temes relatius a la còpia de productes. Servei gratuït per socis.

Per més informació sobre qualsevol d’aquests serveis o per proposar-nos condicions preferents pels membres de l’ADP, contacteu amb nosaltres.

Recursos

Eines, documents i directrius per a la pràctica professional del disseny

Tool Box

Eines, plantilles i documents pel professional


Plantilles i documents per l’ús en la pràctica professional dividits en
1. Política de Recomanacions, 2. Directrius i Plantilles i 3. Plantilles de Contractes i Acords.
Son igualment útils per a clients i proveïdors de disseny.

Com a membres de ple dret de BEDA (The Bureau of European Design Associations) disposem d’una sèrie de plantilles gratuïtes i documents per l’ús en la pràctica professional (BEDA Toolbox). De moment aquests documents estan en anglès, el seu idoma original i es divideixen en tres seccions:

1. Política de Recomanacions

Documents que serveixen com a polítiques de recomanació. Tenen la finalitat de crear coherència en com operen els membres del BEDA / ADP.
Aquestes recomanacions estan disponibles per a tots i són públiques.

 1. Model code of professional conduct for European designers
  (Model de Codi de conducta professional per als dissenyadors Europeus)
 2. The Policy on Free Pitching
  (Política de Pràctiques Especulatives)
 3. Recommended Guidelines for Design Competitions
  (Directrius recomanades pels Concursos de Disseny)
 4. NACE Codes Fact Sheet
  (Codis CNAE, full informatiu)


2. Directrius i Plantilles

Documents guia que serveixen com a “llistes de control” en el desenvolupament de documents breus, la planificació, el càlcul de projectes, i la preparació per a la comunicació entre els clients i els proveïdors de serveis de disseny.
Estan dissenyats per ser igualment útils per a ambdues parts, estan disponibles per a tots i són públiques.

 1. Selecting the Right Agency or Design Partner
  (Selecció de l’Agència o Dissenyador adequats)
 2. The Design Brief template
  (Plantilla d’Informe de Disseny)
 3. Starting up a design project
  (Posada en marxa d’un Projecte de Disseny)
 4. Pitch Brief template
  (Plantilla de Presentació breu)
 5. Pitch Guide
  (Guia d’Informe de Disseny)

3. Plantilles de Contractes i Acords

Models de contractes, acords, documents i plantilles estan disponibles exclusivament per als membres de l’ADP. (Accés)

Es divideixen en tres blocs:

 1. Eines de Negoci
 2. Contractes i Acords
 3. Administració de Recursos Humans

Crèdits: BEDA, Icograda, BNO i DBA. Descàrrec de responsabilitat: Tot i que tots els documents s’han elaborat i editat amb la màxima cura, l’ADP no acceptarà cap responsabilitat per danys o pèrdues de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de qualsevol defecte en el contingut o en l’ús d’aquests documents.[ Ocultar ]
Estudis i Documents

Documentació sobre el valor del disseny

Claves sobre la contratación pública de servicios de diseño 

El procés de contractació de disseny a les administracions públiques.
(2022)

Estudi sobre com desenvolupar el procés de contractació dels serveis de disseny a les administracions públiques.

Descarregar Claves sobre la contratación pública de servicios de diseño (pdf en castellà).

[ Ocultar ]

Código Deontológico del Diseño 
docs-codi_deontologic_disseny

Eina que unifica i exalça els valors dels i les professionals del disseny
(2022)

docs-adp_codi_deontologic_disseny

Eina que unifica i exalça els valors dels i les professionals del disseny, amb aplicació immediata als processos de treball. Tota una fita degut a la importància que el disseny espanyol tingui un codi ètic.

Descarregar Codi deontològic (pdf en castellà).

[ Ocultar ]

Ecosistema del Diseño en España 2019 
docs-adp_ecosistema

Estudi sobre les empreses i autònoms que ofereixen serveis de disseny
(2020)

docs-adp_ecosistema

Estudi realitzat en col·laboració amb els actors principals del disseny que mostra el potencial del sector a Espanya. Inclou un mapa de l'Ecosistema del Disseny a Espanya, un estudi sobre les empreses i autònoms que ofereixen serveis de disseny, una relació de reptes i oportunitats del sector i una recopilació d'estudis rellevants realitzats en els darrers anys.

Descarregar estudi (pdf en castellà).

[ Ocultar ]

Anàlisi de l’impacte del COVID-19 
docs-adp_analisis-covid

Sobre les organitzacions i agents culturals a Espanya
(2020)

docs-adp_analisis-covid

Analitza l’impacte a curt i mig termini del Covid-19 sobre els agents i organitzacions culturals a Espanya, les diferents estratègies d’adaptació desenvolupades, així com la valoració de el paper exercit per les ajudes públiques i les propostes que es plantegen des del propi sector per superar aquesta crisi. La font d’informació principal han estat les gairebé 800 respostes d’agents culturals de tot Espanya al qüestionari telemàtic dissenyat per Econcult i distribuït entre els mesos d’abril i maig de 2020.

Descarregar estudi (pdf en castellà).

[ Ocultar ]

Baròmetre de la Innovació a Catalunya 2015 
docs-adp_2015_barometre-innovacio

Analisi estadística de la innovació a Catalunya
(2016)

docs-adp_2015_barometre-innovacio

ACCIÓ ha realitzat a una mostra representativa de 1.000 empreses de més de 9 treballadors (industrials, serveis i construcció) amb seu a Catalunya, que garanteix la representativitat estadística pel conjunt de Catalunya per medir el valor de la innovació.
Amb aquestes dades i la col·laboració del BCD, es va fer una altre estudi sobre l’impacte dels dissenyadors en la innovació.
Més informació: accio.gencat.cat/Barometre-de-la-Innovacio-a-Catalunya-2015.

Descarregar estudi (pdf) i estudi apartat disseny (pdf).

[ Ocultar ]

Mapeig del Sector del Disseny a Catalunya 
docs-adp_2015_mapeig_ca

On, qui i que del disseny a Catalunya
(2015)

docs-adp_2015_mapeig_ca

El BCD (Barcelona Centre de Disseny) amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració de totes les associacions i col·legis professionals de Catalunya va elaborar un estudi al 2015 que ofereix dades sobre les empreses de Catalunya que ofereixen serveis de disseny a tercers com a activitat principal, i mostra un retrat del sector.
Més informació: www.adp.cat/mapeig-del-sector-disseny-a-catalunya-2015

Descarregar estudi (pdf).

[ Ocultar ]

Informe Cotec 2015 
docs-adp_2015_cotec

Dades i anàlisi per comprendre l’evolució de R+D+i a Espanya
(2015)

docs-adp_2015_cotec

L’informe Cotec és l’eina més completa disponible al nostre país per observar i analitzar l’evolució de la R+D+i, a més de comparar-la amb els països del nostre entorn.

Descarregar informe (pdf).
Descarregar infografía dades I+D de l’INE 2014 (pdf).

[ Ocultar ]

Design Policy Monitor 2015 
docs-adp_2015_policy

Polítiques i programes europeus de disseny
(2015)

docs-adp_2015_policy

La SEE (Sharing Esperience Europe - Policy Innovation Design) és una xarxa de socis europeus que participen en els governs nacionals i regionals per integrar el disseny en les polítiques i programes, l’informe recopila estadístiques existents sobre l’acompliment en el disseny a Europa amb la finalitat de proporcionar informació per a la presa de decisions basades en l’evidència. Els resultats revelen que la inversió en disseny pels departaments d’innovacio governamentals està augmentant i el 2014, 25 estats membres de la UE tenien el disseny inclòs en la política nacional. Entre març de 2012 i desembre de 2014, SEE ha lliurat 102 tallers pràctics on van participar més de 800 responsables de les polítiques i va influïr en 17 polítiques i 40 programes relacionats amb el disseny per un valor de 6,2 milions d’€.
Més informació a: www.seeplatform.eu

Descarregar estudi (pdf en anglès).

[ Ocultar ]

€Design - Measuring Design Value 
docs-adp_2014_edesing

Com medir l’impacte del disseny
(2014)

docs-adp_2014_edesing

El projecte europeu €Design - Measuring Design Value té com a objectiu identificar i establir directrius per mesurar el disseny com un factor de producció econòmica, així com el seu impacte sobre el PIB. Més informació a: www.measuringdesignvalue.eu

 1. ToolKit Comunicació Es compon d’un ‘canvas’ i d’una sèrie de targetes amb l’objectiu de guiar a les empreses i/o organitzacions en els seus processos d’innovació per tal que puguin desenvolupar una millor comprensió del valor de disseny i el seu potencial.
  Descarregar Toolkit Guidelines, Toolkit Canvas i Toolkit Trainer Instructions (fitxers pdf en anglès).
 2. Directrius sobre recollida de dades Directrius per a la recollida i interpretació de dades sobre el disseny (proposta per a un futur Manual de Barcelona) com integradors en el començament mateix de la innovació sistèmica.
  Descarregar directrius (pdf).

[ Ocultar ]

Creating growth - Measuring cultural and creative markets in the EU 
docs-adp_2014_creating

Les Indústries Creatives són fonts de creixement i ocupació
(2014)

docs-adp_2014_creating

L’estudi es basa en la informació disponible en l’escala econòmica dels sectors culturals i creatius, tant a nivell nacional com europeu i posa en evidència que la Cultura i les Indústries Creatives són fonts de creixement i ocupació, en benefici de les comunitats locals, regions i estats.
Més informació a: www.creatingeurope.eu

Descarregar estudi (pdf en anglès).

[ Ocultar ]

Design-led Innovations for Active Ageing - DAA 
docs-adp_2014_ageing

Innovacions de disseny per l’Envelliment Actiu
(2014)

docs-adp_2014_ageing

Projecte Design-led Innovations for Active Ageing (DAA), una iniciativa que reuneix a vuit ciutats decidides a trobar solucions noves i sostenibles per a l’envelliment demogràfic.
Més informació a: www.daaproject.eu

Descarregar document final “Making Ageing Better. A look at how service design can innovate senior care” (pdf en anglès).

[ Ocultar ]

The Creative Dividend study 
docs-adp_2014_dividend

La Creativitat impulsa els resultats dels negocis
(2014)

docs-adp_2014_dividend

Estudi realitzat per la consultora Forrester per a Adobe que mostra que les empreses creatives -aquelles que fomenten perspectiva creativa, les pràctiques i la cultura- superen tant en el creixement d’ingressos i quota de mercat enfront de les empreses menys creatives. I les empreses creatives tenen un 50% més probabilitats de presentar una posició de lideratge en el mercat sobre els competidors.
Més informació a: www.blogs.adobe.com/creativity-drives-business-success

Descarregar estudi (pdf en anglès).

[ Ocultar ]

Programa marca Barcelona 
docs-adp_2013_marcabcn

Enquesta sobre la Marca Barcelona
(2013)

docs-adp_2013_marcabcn

Enquesta europea sobre la Marca Barcelona ‘Survey on the Barcelona City Brand’ per aportar dades sobre la Marca Barcelona, els factors més rellevants a l’hora de decidir un projecte d’inversió a una determinada ciutat, i el rànquing de les ciutats globals més creatives.

Descarregar resultat enquesta (pdf).

[ Ocultar ]

Design for Public Good Report 
docs-adp_2013_public

Casos i eines per la innovació del sector públic
(2013)

docs-adp_2013_public

La SEE (Sharing Esperience Europe - Policy Innovation Design) és una xarxa de socis europeus que participen en els governs nacionals i regionals per integrar el disseny en les polítiques i programes, l’estudi presenta una col·lecció de 12 estudis de casos i una sèrie d’eines per millorar la comprensió del disseny per a la innovació del sector públic i el seu ús en la pràctica general amb la col·laboració entre Design Council (UK), Design Wales, Danish Design Centre i Aalto University
Més informació a: www.seeplatform.eu

Descarregar estudi (pdf en anglès).

[ Ocultar ]

Estudio sobre el valor económico del Diseño en España 
docs-adp_2012_valor

El valor econòmic del disseny
(2012)

docs-adp_2012_valor

El "Estudio sobre el valor económico del Diseño en España" de 2012, investiga i analitza el valor afegit que aporta el disseny en el desenvolupament econòmic espanyol i en altres països amb una llarga tradició i consciència en matèria de promoció i suport al disseny.
Més informació a: www.adp.cat/estudio-el-valor-economico-del-diseno

Descarregar estudi (pdf).

[ Ocultar ]

Design for growth and prosperity 
docs-adp_2012_growth

Recomandacions per European Design Leadership Board
(2012)

docs-adp_2012_growth

La European Design Innovation Initiative va assolir una fita important en el 17 de setembre de 2012, quan el European Design Leadership Board va emetre el seu informe a la Cimera d'Innovació i Disseny Europeu a Helsinki. L'informe conté 21 recomanacions per reforçar el paper del disseny per a la innovació.

Descarregar informe (pdf).

[ Ocultar ]

Disseny per al turisme  
docs-adp_2010_turisme

La presència del disseny en els establiments d’allotjament i restauració a Catalunya
(2010)

docs-adp_2010_turisme

Anàlisi pioner de l’Observatori del Disseny del FAD de tipus sectorial sobre l’aplicació del disseny en l’àmbit del turisme, un dels principals motors econòmics del país.
Més informació a: www.fad.cat/observatori

Descarregar estudi (pdf).

[ Ocultar ]

La internacionalització d’empreses que ofereixen serveis de Disseny 
docs-adp_2010_internacionalitza_ca

La internacionalització del disseny
(2010)

docs-adp_2010_internacionalitza_ca

L’informe permet detectar el nombre d’empreses que està exportant, les àrees i mercats internacionals que són preferents, les accions internacionals en què volen participar i amb què mancances i dificultats es troben.
Més informació a: www.adp.cat/la-internacionalitzacio-dempreses-que-ofereixen-serveis-de-disseny

Descarregar informe (pdf).

[ Ocultar ]

L’impacte econòmic del disseny a les empreses de Catalunya 
docs-adp_2009_impacte_ca

La integració del disseny a les empreses catalanes
(2009)

docs-adp_2009_impacte_ca

Anàlisi sobre la integració del disseny a les empreses catalanes mitjançant l’estudi de patrons del seu consum, la seva aplicació a productes i serveis des de quatre perspectives: financera, de mercat, interna i de capacitats.

Descarregar estudi (pdf).

[ Ocultar ]

Estudi: Realitats i oportunitats. El disseny i l’empresa a Catalunya 
docs-adp_2009_realitats_ca

La integració del disseny en les empreses i el seu impacte econòmic
(2009)

docs-adp_2009_realitats_ca

El disseny és una activitat estratègica, és important per a la vida econòmica, però quins són els indicadors concrets d’aquesta importància?
Més informació a: www.fad.cat/observatori

Descarregar estudi (pdf).

[ Ocultar ]

The incorporation of Design Management in today’s business practices
docs-adp_2009_dme

La gestió del disseny en les empreses europees
(2009)

docs-adp_2009_dme

En el marc del projecte europeu DME (Design Management Europe) aquest estudi analitza com gestionen el disseny les empreses europees.

Descarregar estudi (pdf en anglès).

[ Ocultar ]

Políticas públicas nacionales para el aprovechamiento estratégico del diseño 
docs-adp_2008_politicas

Polítiques públiques de disseny a Espanya
(2008)

docs-adp_2008_politicas

Investigació integrada en el projecte “Para una política de diseño en España” promoguda per ADP amb el suport de DDI en la seva primera fase.
Més informació a: www.adp.cat/politicas-publicas-nacionales-para-el-aprovechamiento-estrategico-del-diseno

Descarregar informe (pdf).

[ Ocultar ]

Programas de Doctorado en Diseño 
docs-adp_2008_doctorado

Programes de doctorat en disseny d’arreu del món
(2008)

docs-adp_2008_doctorado

Estudi presentat per l’ADP sobre diversos programes de doctorat en disseny d’arreu del món, en el que incideix en les actuals tendències, la demanda i la importància estratègica de l’educació doctoral en disseny.
Més informació a: www.adp.cat/programes-de-doctorat-en-disseny

Descarregar estudi (pdf).

[ Ocultar ]

El sector del disseny a Barcelona i Catalunya 
docs-adp_2008_sector_ca

Sector disseny, promocionant la inversió
(2008)

docs-adp_2008_sector_ca

Dossier econòmic realitzat per 22@, ACCIÓ, Ajuntament de Barcelona i Cambra de Comerç de Barcelona per promocionar la inversió Barcelona i Catalunya.

Descarregar dossier (pdf).

[ Ocultar ]

Diseño e innovación. La gestión del diseño en la empresa 
docs-adp_2008_diseno-innovacion

El Disseny com a motor d’innovació
(2008)

docs-adp_2008_diseno-innovacion

Informe publicat per la Fundació Cotec, per transmetre a les empreses, sobretot a les PiMES, els conceptes de disseny, la seva organització i gestió, i els beneficis que de la seva aplicació com a protagonista principal del procés d’innovació.

Descarregar informe (pdf).

[ Ocultar ]

Manual sobre Gestió de Disseny 
docs-adp_2007_manual

Gestió del disseny per empreses que obren nous mercats
(2007)

docs-adp_2007_manual

El Manual sobre Gestió de Disseny per a empreses que obren nous mercats és una iniciativa que forma part de les accions definides dins del programa ExID, Empreses per la Innovació i el Disseny, que dirigeix i coordina BCD i que compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Barcelona, el CIDEM, Centre d’Innovació i Desenvolupament Empresarial de la Generalitat de Catalunya, i el Sector de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona.
Més informació a:
www.bcd.es/Gestió del disseny

Descarregar manual (pdf).

[ Ocultar ]

Guía Metodológica de diseño, Predica 
docs-adp_2006_predica

Com integrar el disseny a l’empresa
(2006)

docs-adp_2006_predica

Guia Metodològica de disseny de producte, definida i desenvolupada en el Projecte PREDICA (Promoció i estudi per a un disseny industrial competitiu a Astúries i altres CC.AA.), finançat des del DDI, en què s’han basat els 60 projectes que han estat desenvolupats en 85 pimes repartides per Astúries, Galícia, Cantàbria, i Castella i Lleó; amb l’objectiu de donar a conèixer els beneficis del disseny i potenciar la seva incorporació a les PiMES.

Descarregar guia (pdf).

[ Ocultar ]

Estudio del impacto económico del diseño en España 
docs-adp_2006_impacto

La importància i el valor estratègic del disseny en la competitivitat
(2006)

docs-adp_2006_impacto

Estudi realitzat pel DDI (Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación), els resultats proporcionen informació a la planificació de futures línies d’actuació en l’àmbit de la innovació i de política de la PIME en general.

Descarregar estudi (pdf).

[ Ocultar ]

>>Disseny_cat 
docs-adp_2006_disseny_cat

Elements per a una política de disseny a Catalunya
(2006)

docs-adp_2006_disseny_cat

Estudi realitzat per Anna Calvera (UB) i Josep M. Monguet (UPC), encarregat pel CIDEM que tenia dos objectius principals: 1. Modelitzar el sistema disseny català, i 2. Elaborar una proposta integral d’actuació a emprendre per la Generalitat de Catalunya.

Descarregar estudi (pdf).

[ Ocultar ]

España frente al cambio de reglas contables en la UE para los intangibles 
docs-adp_2005_intangibles

Comptabilitzar el disseny com un valor intangible
(2005)

docs-adp_2005_intangibles

Estudi impulsat per l’ADP realitzat per Eusebi Nomen (Càtedra ESADE) pel DDI (Sociedad Estatal para el Desarrollo del Diseño y la Innovación) on posa de relleu les avantatges competitives de gran valor, els intangibles, que són matèria de discussió per a la seva avaluació en termes econòmics.

Descarregar estudi (pdf).

[ Ocultar ]


[ Ocultar ]

Aliances

L’ADP te aliances amb les següents entitats:

adp_membre_beda BEDA
The Bureau of European Design Associations
membre de ple dret

adp_membre_bcd BCD
Barcelona Centre de Disseny
membre del patronat

adp_membre_red Red
Reunión Empresas de Diseño

adp_membre_packnet PACKNET
Plataforma Tecnológica Española de Envase y Embalaje

adp_membre_aquAQU Catalunya
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

adp_membre_ibvIBV
Institut de Biomecànica de València

adp_miembre_hcbHCB
Habitat Cluster Barcelona

 

Relacions institucionals i professionals

Mantenim una relació continuada amb les següents entitats i institucions relacionades amb el món del disseny:
Red Española de Asociaciones de Diseño (READ), Foment de les Arts i el Disseny (FAD), Col·legi de Decoradors i Dissenyadors d’Interiors de Catalunya, Col·legi Oficial de Disseny Gràfic de Catalunya, Coordinadora Disseny per a Tothom, Design for the World, Cambra de Comerç de Barcelona, Fira de Barcelona, Instituto de Comercio Exterior (ICEX), Premios Nacionales de Diseño, Visual Entitat de Gestió d’Artistes Plàstics (VEGAP), Escoles de Disseny de Catalunya, etc.

Convenis i Col·laboracions

Descomptes i tractes preferencials en diverses empreses i entitats pels membres de l’ADP:

bcd_conveni_adp
Clúster Disseny (Club d’Empreses BCD) Preus especials pels membres de l’ADP. Descobreix les seves avantages
banc-sabadell_conveni_adp
Banc Sabadell Conveni de col·laboració Professional que ofereix condicions preferents i avantatges financeres molt favorables.
fira-barcelona_conveni_adp
Fira Barcelona Entrades gratuïtes a fires professionals del sector.
maison&objet_conveni_adp
Maison&Objet Entrada gratuïta a la fira pels membres de l’ADP.
houzz_conveni_adp
houzz Perfil i pàgina web professional gratuïta i personalitzada. Servei exclusiu d’ajuda per un asesor.
servei-estacio_conveni_adp
Servei Estació Targeta professional amb un 10% de descompte.
pellise-abogados_conveni_adp
Pellisé Advocats Tracte preferencial en temes legals. Servei gratuït de consultes telefòniques.
grupoqualia_conveni_adp
Grupo Qualia Tracte especial en serveis sobre LOPD, LSSI i PRL.
mediolanum_conveni_adp
Banc Mediolanum Assessor personal en temes bancaris i d’estalvi.
recrea_conveni_adp
Re-crea Descomptes especials en els productes i registres de Re-crea.
indexbook_conveni_adp
Index Book 10% de descompte en les inscripcions a Select.
dir_conveni_adp
Dir Centres de Fitness Inscripció gratuïta i altres avantatges.
lacapell_conveni_adp
Cooperativa Jordi Capell Descomptes en material d’oficina.
graphitex_conveni_adp
Grafitex Descomptes entre el 5% i el 10% en tots els serveis.
idg_conveni_adp
IDG Communications Descompte del 25% en la suscripció a les seves publicacions.
Experimenta_conveni_adp
Experimenta Descompte en la subscripció i compra de llibres. Més informació

Trobaràs més avantages a Novetats > Descomptes.

Socis Protectors

Junta Directiva

Formada per un equip multi-disciplinar (gràfic, industrial, interiorisme, branding, pàckaging, estratègia i empresa) i repartit pel territori (Barcelona, Girona i Tarragona).[ Ocultar ]

Contacte

Email general:
adp@adp.cat
Email Junta Directiva:
junta@adp.cat
Email comunicació:
comunica@adp.cat

Trucades i Whatsapp:
+34 627 546 549

Apartat de Correus:
12.151
08080 Barcelona

Xarxes Socials:

     


Rep les novetats de l’ADP al teu correu

Vols formar part de l’ADP?

Afiliació


  Accepta els termes i condicions.