Mapeig del Sector Disseny a Catalunya 2015

Com ja vàrem anunciar, ahir es va presentar oficialment el Mapeig del Sector Disseny a Catalunya 2015, un estudi elaborat pel BCD amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Les principals xifres obtingudes de l’estudi determinen que:

  • A Catalunya hi ha un total de 3.783 empreses de serveis de disseny que facturen 950M € -el 0’5% del PIB de Catalunya- i ocupen a 16.775 persones, el 0,5% dels ocupats de l’economia catalana.
  • El 92% de l’oferta de serveis de disseny que hi ha a Catalunya es concentra a la província de Barcelona
  • Només un 5% d’empreses factura més d’un milió d’euros, mentre que el 56% factura menys de 100.000 euros
  • La facturació mitjana és de 251.235 euros
  • L’ocupació mitjana és de 4,17 persones
  • El 81% de les empreses ha augmentat o mantingut la seva facturació respecte a l’any 2013

Els resultats d’aquest nou estudi han de servir per identificar estratègies que contribueixin a impulsar i millorar la visibilitat de les empreses i la internacionalització del sector, per facilitar l’accés a les principals línies de suport i de finançament, així com per consensuar accions de dinamització entre tots els agents, públics i privats.

L’ADP ha participat activament en la creació de l’estudi juntament amb totes les associacions i col·legis professionals de Catalunya.


Ja podeu consultar l’estudi complert MAPPING_SECTOR_DISSENY_2015_BCD
i també està disponible en castellà, MAPEO_SECTOR_DISEÑO_2015_BCD (fitxers PDF)